Trong tháng hai này nhà trường liên tục thực hiện dọn vệ sinh để phòng, chống dịch Covid-19

Cũng như đầu tháng nhà trường tiếp tục thực hiện một số biên pháp phòng, chống dịch Covid-19

Vào cuối tháng hai, nhà trường tiếp tục dọn vệ sinh trường lớp, thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch. Dọn vệ sinh sân trường, lớp học, cắt tỉa cây xanh, dọn các nhà vệ sinh, đeo khẩu trang khi thực hiện nhiệm vụ... nhằm phòng chống dịch:

Bài viết liên quan