Tháng 3 này nhà trường tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Trong thời gian học sinh chưa trở lại học nhà trường trong tháng 3 này tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường, cử giáo viên, nhân viên thay phiên trực cơ quan đề phòng dịch bệnh.

Trong tháng 3 này, nhà trường đã thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch như tiếp tục vệ sinh, sát khuẩn khuôn viên, lớp học bằng dung dịch Cloramin B. Mỗi thầy cô giáo luôn giữ gìn ý thức, trách nhiệm của bản thân về việc phòng, chống dịch bệnh.

Ban giám hiệu nhà trường phối hợp với các cơ quan địa phương, Trạm y tế, Trung tâm y tế huyện xử lý các tình huống nếu có xảy ra. Tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh, các thầy cô giáo hạn chế đi các nơi tập trung đông ngươi nếu không cần thiết góp phần phòng, chống dịch Covid-19, khi đi ra ngoài phải đeo khẩu trang, tuân thủ các quy định của nhà nước về cách ly toàn xã hôi.

Bài viết liên quan