Sinh hoạt dưới cờ đầu tuần kết hợp với buổi tuyên truyền ATGT cho các em học sinh của các anh thuộc đội ATGT huyện Giang Thành

Sinh hoạt dưới cờ đầu tuần kết hợp với buổi tuyên truyền ATGT cho các em học sinh của các anh thuộc đội ATGT huyện Giang Thành

Hàng tuần, nhà trường đều có buổi sinh hoạt dưới cờ vào ngày thứ 2 đầu tuần để điểm lại những gì đạt được, những vi phạm của các em học sinh trong tuần trước và nhà trường còn phổ biến thêm những quy đinh của nhà trường. Tuy nhiên tuần này buổi sinh hoạt đầu tuần ngoài những nội dung trên nhà trường còn được đón tiếp các anh là đội ATGT huyện đến để tuyên truyền về các quy đinh khi tham gia giao thông cho các em học sinh trong nhà trường.

* Thành phần đại biểu:

- Đại úy Lê Huy Trung - Đội công an Giao thông huyện Giang Thành

- Ông Phạm Quang Nhớ - Phó Trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

- Về phí nhà trường ông Nguyễn Quốc Nam - Hiệu trưởng nhà trường

- Còn có tất cả các thầy cô giáo và hơn 70 em học sinh tại điểm Giồng Kè cùng dự.

* Bắt đầu buổi chào cờ là phần nghi thức và sinh hoạt như thường lệ tiếp theo là phần tuyên truyền về ATGT của Đại úy Lê Huy Trung hướng dẫn các quy định của pháp luật khi các em tham gia giao thông trên các tuyến đường:

 

Bài viết liên quan