Nhà trường thực hiện một số quy định nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 sau khi học sinh đi học.

Ban giám hiệu nhà trường bắt buộc học sinh, giáo viên, nhân viên phải đeo khẩu trang, kiểm tra nhiệt độ trong khuôn viên nhà trường. Khi học sinh ngày đầu đi học trơ lại nhà trường phân công giáo viên, nhân viên y tế trường học đi đo nhiệt độ từng em, đeo khẩu trang và các bước rửa tay nhằm phòng, chống dịch trong nhà trường.

Ngày 4 tháng 5 năm 2020 là ngày đàu tiên các em trở lại trường sau một thời gian dài nghỉ dịch, trường Tiểu học Phú Lợi đã tiến hành một số biện pháp phòng, chống dịch của đơn vị.

Nhà trường được sự cho phép của UBND tỉnh, Sở Giáo dục, UBND huyện và Phòng Giáo dục về việc cho học sinh đi học trở lại vào ngày 4 tháng 5 năm 2020 và thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch của Sở Y tế.

Nhiệm vụ cấp bách nhà trường thực hiện nhiều biện pháp để phòng, chống dịch sau khi học sinh đi học lại là:

1. Mỗi buổi sáng phân công giáo viên, nhân viên trực đo thân nhiệt cho học sinh, giáo viên, nhân viên.

2. Kiểm tra việc đeo khẩu trang, rửa tay tất cả mọi người, giáo viên, nhân viên và học sinh khi đến trường.

3. Chặn phụ huynh không cho vào khu vực trường học.

4. Khi học sinh học được bố trí chổ ngồi cách 2m. 

5. Thực hiện giờ ra chơi của các khối lớp khác nhau trách tập trung đông người.

Sau đây là một số hình ảnh minh chứng:

Bài viết liên quan