Nhà trường thực hiện dọn dẹp vệ sinh trường để phòng chống dịch Covid-19

Hàng tuần nhà trường tuyên truyền đến tất cả giáo viên trong nhà trường về phòng, chống dịch Covid-19 nhà nhiệm vụ cấp bách, hàng tuần các giáo viên nhân viên đều đến dọn dẹp vệ sinh sân trường, lớp học sạch sẽ để phòng, chống dịch.

Vào đầu mỗi tuần, vào buổi sáng tại nhà trường luôn tuyên tuyền, dọn dẹp vệ sinh để phòng, chống dịch Covid-19. Trong thời buổi hiện nay, đại dịch đang xảy ra khắp nơi trên thế giới trong đó có Việt Nam chúng ta, đại dịch đã lấy đi tính mạng của biết bao nhiêu người. Để phòng, chống dịch hiệu quả Ban giám hiệu trường Tiểu học Phú Lợi đã ra Quyết định thành lập Ban phòng, chống dịch Covid-19 do virus Corona gây ra. Hàng tuần một số giáo viên, nhân viên đều có mặt dọn vệ sinh sạch sẽ, các khu vực sân trường, phòng học, phòng chức năng...để phòng chống dịch. Nhà trường luôn tuân thủ các quy định phòng, chống dịch do nước ta quy định.

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động minh chứng cho việc phòng, chống dịch Covid-19 của nhà trường:

Bài viết liên quan