Nhà trường tham mưu với Trung tâm y tế huyện phun thuốc khử khuẩn để cho học sinh trở lại học vào ngày 4/5/2020.

Trung tâm y tế huyện đã xuống nhà trường phun thuốc diệt khuẩn khuôn viên nhà trường, phòng học... để góp phần cho công tác phòng, chống dịch của địa phương.

Hôm nay, ngày 29 tháng 4 năm 2020 tại trường Tiểu học Phú Lợi đã phối hợp với Trung tâm y tế huyện Giang Thành đến phun thuốc diệt khuẩn chuẩn bị cho học sinh trở lại học vào ngày 4 tháng 5 năm 2020.

Sau khi nhà trường đã thực hiện dọn vệ sinh khuôn viên trường, lớp học... thì Trung tâm y tế huyện đã đến hướng dẫn thêm một số biện pháp phòng, chống dịch, tặng xà phòng, dung dịch Cloramin B và tiến hành phun thuốc khử khuẩn khắp nơi trong khuôn viên nhà trường và tất cả các điểm trong nhà trường.

Sau đây là một số hành ảnh minh chứng:

Bài viết liên quan