Nhà thiếu nhi tỉnh Kiên Giang tặng 20 xuất quà và 5 máy rửa tay tự động cho một số nhà thiếu nhi các huyện.

Hôm nay, ngày 20 tháng 5 năm 2020 tại trường Tiểu học Phú Lợi huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang là điểm trao 20 xuất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi và 5 máy rửa tay tự động cho 5 huyện trên tỉnh thành Kiên Giang.

Hôm nay, ngày 20 tháng 5 năm 2020 tại trường Tiểu học Phú Lợi là địa điểm trao tặng 20 xuất cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi của huyện Giang Thành quà và 5 máy rửa tay tự động cho 5 huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Thành phần tham dự:

 

Bài viết liên quan