Hỗ trợ gạo học kì I cho các em học sinh theo quy định của Nghị định 116 của Chính phủ

Hỗ trợ gạo học kì I cho các em học sinh theo quy định của Nghị định 116 của Chính phủ

Trường Tiểu học Phú Lợi hiện đang thuộc xã Phú Lợi thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn theo quy định của chính phủ vì vậy học sinh đến trường có khoảng cách từ nhà đến trường xa thì được hỗ trợ gạo theo quy định trong Nghị định 116 này của Chính phủ.

Hôm nay, Nhà trường nhận được thông báo nhận gạo và thông báo cho phụ huynh ra nhận, tất cả các phụ huynh có con đi đến trường xa đều được hỗ trợ gạo đầy đủ và kịp thời theo quy định:

Sau đây là một số  hình ảnh phát và nhận gạo cho các phụ huynh:

Bài viết liên quan