Tham gia giao lưu Hội thao OKOMBOK huyện Giang Thành năm 2019

Hội thao OKOMBOK huyện Giang Thành năm 2019

Vào sáng ngày 05 tháng 11 năm 2019 huyện Giang Thành tổ chức Hội thao chào mừng lễ hội Okombok của đồng bào dân tộc Khơ-me tại nhà văn hóa xã Phú Mỹ. Tham gia Hội thao với sự có mặt của các lãnh đạo của huyện, xã và hơn 100 đồng bào dân tộc cùng các đoàn viên của 5 xã đến dự.

Hội thao diễn ra nhằm chào mừng kỷ niệm ngày lễ Okombok của đồng bào dân tộc Khơ-me trên địa huyện Giang Thành, sau đây là các hoạt động và các trò chơi được diễn ra trong hội thao:

Bài viết liên quan