Hội thi "Tìm hiểu kiến thức lịch sử" chủ đề: Rạng ngời trang sử đội - Thiếu nhị Kiên Giang vững bước tiến lên Đoàn.

Hôm nay 23 tháng 4 năm 20221 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giang Thành diễn ra Hội thi "Tìm hiểu kiến thức lịch sử" chủ đề: Rạng ngời trang sử đội - Thiếu nhị Kiên Giang vững bước tiến lên Đoàn. Trường Tiểu học Phú Lợi cũng đã tham gia và đạt giải nhì trong Hội thi.

Hôm nay 23 tháng 4 năm 20221 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giang Thành diễn ra Hội thi "Tìm hiểu kiến thức lịch sử" chủ đề: Rạng ngời trang sử đội - Thiếu nhị Kiên Giang vững bước tiến lên Đoàn.

Huyện đoàn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo Giang Thành tổ chức Hội thi "Tìm hiểu kiến thức lịch sử" chủ đề: Rạng ngời trang sử đội - Thiếu nhị Kiên Giang vững bước tiến lên Đoàn nhằm ôn lại kiến thức lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Tham gia Hội thi có nhiều giám khảo tham dự:

1. Ông Huỳnh An Nhà - Phó Bí thư huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện

2. Ông Phạm Quang Nhớ - Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo

3. Cùng toàn thể giáo viên là tổng phụ trách các trường và toàn thể các đội của trường cùng tham dự.

Hội thi diễn ra có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm giúp các em học sinh trong toàn huyện hiểu thêm về kiến thức lịch sử hào hùng của dân tộc trong thời kỳ kháng chiến. Hội thi được rất nhiều em học sinh trong huyện rất quan tâm và tham gia nhiệt tình và sau đây là một số hình ảnh minh họa của Hội thi:

Bài viết liên quan