Hỗ trợ gạo cho học sinh ở xã , thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP

Hỗ trợ gạo cho học sinh ở xã , thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP

Thực hiện theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Thực hiện Điều 5 trong Nghị định này về việc hỗ trợ gạo cho học sinh trường Tiểu học Phú Lợi đã nhận gạo và phát cho học sinh theo quy định của Nghị định trong học kỳ II năm học 2018-2019:

Sau đây là những hình ảnh mà các thầy cô trường Tiểu học Phú Lợi chung tay phát gạo cho học sinh theo quy định tại Điều 5 của Nghị đinh 116/2016/NĐ-CP:

Nhà trường đã thực hiện tốt về việc phát gạo cho các em học sinh, trong một buổi phát gạo cho các em nhà trường đã phát hết số gạo và đầy đủ cho các em theo quy định.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan